Onweer boven Utrecht
flits
Peer met een banaan
peer_met_banaan
Opnames korte film Hooglied (regie: Roberta Petzoldt en Eddy Terstall) i.h.k.v. Kerkennacht Amsterdam.